Autonomías - Galicia

Candidatura única provisional de SEMERGEN Galicia

Publicación de la candidatura única provisional para las elecciones de SEMERGEN Galicia.

Presidente                    Dr. D. Daniel Rey Aldana
Vicepresidente              Dr. D. Junior Jesús Martínez Couselo
Tesorero                       Dr. D. Jose Manuel Fernández García
Secretario                     Dr. D. Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós
Vocal                             Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Vocal                             Dr. D. Isidoro Rivera Campos
Vocal                             Dr. D .Luciano Santiago Esperón
Vocal                             Dra. Dña. Carmen Coladas Uría
Vocal                             Dr. D. Antonio Fouz Ulloa
Vocal                             Dr. D. Manuel Portela Romero
Vocal                             Dr. D. Rosendo Bugarin González
Vocal                             Dra. Dña. Leire Soutullo Lema
Vocal                             Dra. Dña. Carmen Lires Rodriguez
Vocal de residentes       Dra. Dña. Paula Antelo Pais