Autonomías - Galicia

Candidatura única electa de SEMERGEN Galicia

Publicación de la candidatura única electa en el proceso electoral de SEMERGEN Galicia.
 
Presidente                           Dr. D. Daniel Rey Aldana
Vicepresidente                     Dr. D. Junior Jesús Martínez Couselo
Tesorero                              Dr. D. Jose Manuel Fernández García
Secretario                            Dr. D. Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós
Vocal                                    Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Vocal                                    Dr. D. Isidoro Rivera Campos
Vocal                                    Dr. D. Luciano Santiago Esperón
Vocal                                    Dra. Dña. Carmen Coladas Uría
Vocal                                    Dr. D. Antonio Fouz Ulloa
Vocal                                    Dr. D. Manuel Portela Romero
Vocal                                    Dr. D. Rosendo Bugarin González
Vocal                                    Dra. Dña. Leire Soutullo Lema
Vocal                                    Dra. Dña. Carmen Lires Rodriguez
Vocal de residentes              Dra. Dña. Paula Antelo Pais